Druhá výzva

Druhá výzva programu Interreg Stredná Európa bola vyhlásená  ako jednokolová. Bola otvorená pre všetky priority programu, t.j. :
  1. Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy
  2. Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe
  3. Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe
  4. Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy
 
V rámci druhej výzvy mohli žiadatelia predkladať projekty v termíne od 24. apríla 2016 do 24. júna 2016.  Spolu bolo predložených 210 projektových žiadostí. Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí v Prahe v dňoch 15. -16. marca 2017 definitívne schválil 50 nových projektových žiadostí, v rámci ktorých je zastúpených 23 slovenských projektových partnerov vrátane jedného vedúceho partnera. Na schválené projekty druhej výzvy je vyčlenených cca. 90 mil. eur z ERDF. Zoznam schválených projektov a zoznam slovenských partnerov je v časti „projekty“.
  18806