Druhá výzva na predkladanie projektov predĺžená do 24.06.2016 do 13:00 hod.

  • 30.09.2016

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 mesto Viedeň k vyhlásenej DRUHEJ VÝZVE NA PREDKLADANIE PROJEKTOV zo dňa 24.4.2016 k dnešnému dňu zverejnil informáciu o nefunkčnosti elektronického monitorovacieho systému (eMS), čo má za následok dlhšiu čakaciu dobu pre žiadateľa na predloženie návrhu. Z dôvodu technického obmedzenia systému je PREDĹŽENÁ LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV do piatka 24.06.2016 do 13-tej hod. Spoločný sekretariát vynakladá úsilie na odstránenie problému. Aktuálnu informáciu k danému oznamu v anglickom jazyku nájdete TU.