Druhá výzva na predkladanie projektov bude otvorená v apríli 2016

  • 30.09.2016

Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 (mesto Viedeň) plánuje vyhlásiť druhú výzvu na predkladanie projektov koncom apríla 2016. Táto výzva bude opäť otvorená pre všetky programové priority a špecifické ciele ale na rozdiel od prvej výzvy bude táto druhá výzva vyhlásená ako jednokolová. Súvisiace dokumenty vrátane revidovaného  Manuálu pre žiadateľov budú zverejnené pri oficiálnom vyhlásení výzvy.