Aktuálne informácie o programe nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-2020