Aktuality

Spúšťame novú 4 výzvu - a bude to malý experiment!

Sme presvedčení, že spolupráca mimo našej Interreg komunity je kľúčová pre dosahovanie lepších výsledkov našich projektov financovaných z Interreg CENTRAL EUROPE.   Výzva sa uskutoční v jednom kroku. Organizácie, ktoré budú mať záujem sa zapojiť, budú mať čas od 4. marca do 5. júla 2019 na budo...
01.03.2019

V Trenčíne o crowdfundingu a jeho využití v oblasti kultúrneho dedičstva

Trenčianska regionálna komora SOPK, organizuje v utorok 26. februára 2019 od 10:00 hodiny v budove Trenčianskej regionálnej komory SOPK na Jilemnického ulici v Trenčíne workshop Crowdfunding nielen ako finančný nástroj. Workshop je organizovaný v rámci projektu ARTISTIC, ktorý je financovaný z...
19.02.2019

Slovenskí žiadatelia úspešní v tretej výzve programu Central Europe

V uplynulých dňoch sa vo Viedni uskutočnilo 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Stredná Európa, na ktorom zástupcovia krajín participujúcich v tomto programe schválili projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu v rámci tretej výzvy programu s alokáciou cca 75 miliónov eur. Z prihlá...
28.01.2019

Program Interreg Central Europe prerozdelí v tomto programovom období posledných cca 10 miliónov eur

Na januárovom rokovaní Monitorovacieho výboru programu Interreg Central Europe zástupcovia 9 členských krajín EÚ, zapojených do programu, rozhodli o  vyhlásení  štvrtej, a zároveň poslednej  výzvy v aktuálnom programovom období s indikatívnou alokovanou sumou 10 miliónov eur.  Jednokolová výzva s...
25.01.2019

CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019

Pre  naplnenie zámeru  využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo  9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2.októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o  vyhlásení  experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výz...
19.11.2018

Ako uviesť spoločensky prospešné nápady do života

Mať skvelý nápad je jedna vec, ale zrealizovať ho – vec druhá. Cesta medzi tým je niečo, čo chce každý, kto má záujem robiť spoločensky prospešné projekty, dobre poznať.   Už zajtra, v stredu 17. októbra 2018, sa od 13.00 do 16. 00 hodiny v Satori Stage na Mickiewiczovej ulici v Bratislave  usk...
16.10.2018

Bilancia a plány v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Poľska aj s účasťou Úradu vlády SR

Dvadsaťštyri spoločných projektov realizuje Poľská republika a Slovenská republika v rámci programov nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program, ktorých národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Ide o spoluprácu v oblastiach, akými sú: verejná doprava ...
28.09.2018

Tréning o aktívnom občianstve v rámci projektu Central Europe

Od konca septembra do decembra 2018    sú v rámci projektu  Social(i) Makers  naplánované bezplatné vzdelávacie tréningy pre verejnosť na rôzne témy v oblasti sociálnych inovácií ako Aktívne občianstvo, Sociálne podnikanie, Technológie, Meranie dopadu atd. v Bratislave a v Košiciach. Tréningy nad...
26.09.2018

Slovensko je vďaka projektu Social Makers súčasťou nových trendov pre sociálne inovácie

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami, a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení nových spoločenských výziev.  Pre využitie potenciálu v oblasti sociálnych inovácií je nevyhnutný priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje imple...
19.09.2018

Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou

Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA, ktorý realizuje Stavebná fakulta sp...
18.09.2018
1 2 3 4 5 6 »
18786