Aktuality

CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019

Pre  naplnenie zámeru  využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo  9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2.októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o  vyhlásení  experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výz...
19.11.2018

Ako uviesť spoločensky prospešné nápady do života

Mať skvelý nápad je jedna vec, ale zrealizovať ho – vec druhá. Cesta medzi tým je niečo, čo chce každý, kto má záujem robiť spoločensky prospešné projekty, dobre poznať.   Už zajtra, v stredu 17. októbra 2018, sa od 13.00 do 16. 00 hodiny v Satori Stage na Mickiewiczovej ulici v Bratislave  usk...
16.10.2018

Bilancia a plány v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Poľska aj s účasťou Úradu vlády SR

Dvadsaťštyri spoločných projektov realizuje Poľská republika a Slovenská republika v rámci programov nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program, ktorých národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Ide o spoluprácu v oblastiach, akými sú: verejná doprava ...
28.09.2018

Tréning o aktívnom občianstve v rámci projektu Central Europe

Od konca septembra do decembra 2018    sú v rámci projektu  Social(i) Makers  naplánované bezplatné vzdelávacie tréningy pre verejnosť na rôzne témy v oblasti sociálnych inovácií ako Aktívne občianstvo, Sociálne podnikanie, Technológie, Meranie dopadu atd. v Bratislave a v Košiciach. Tréningy nad...
26.09.2018

Slovensko je vďaka projektu Social Makers súčasťou nových trendov pre sociálne inovácie

Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami, a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení nových spoločenských výziev.  Pre využitie potenciálu v oblasti sociálnych inovácií je nevyhnutný priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje imple...
19.09.2018

Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou

Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA, ktorý realizuje Stavebná fakulta sp...
18.09.2018

Európsky týždeň regiónov a miest

V dňoch 8. – 11. októbra 2018 sa v Bruseli uskutoční 16. ročník podujatia s názvom Európsky týždeň regiónov a miest. V rámci neho si bude odborná verejnosť vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe v oblasti regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastní aj program Interreg Stredná Európa, ktorý o...
28.08.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu potvrdila nutnosť koordinácie a cielenej podpory

Konferencia sa uskutočnila v piatok 11.mája 2018 v Hoteli Bôrik v Bratislave a zúčastnilo sa jej takmer 100 záujemcov diskutovať na túto tému a posúvať ju k efektívnejším výsledkom. Cieľom podujatia bolo  poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlep...
15.05.2018

Podujatie Granty pre samosprávu

Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska  organizujú spoločný infodeň s názvom Granty pre samosprávu, na ktorom účastníci získajú kompletný prehľad o európskych grantoch na podporu medzinárodných partnerstiev. Zástupcovia Úradu vlád...
07.05.2018

Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik,  Bratislava, konferenciu s názvom  Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej úz...
24.04.2018
1 2 3 4 5 6 »
18786