Aktuality

AKTUALIZÁCIA - Reverzná súťaž - Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región

Názov predmetu zákazky: „Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región“ Oznámenie vo vestníku ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/512899 Aktualizácia - Súťa...
10.08.2021

Pripravte sa! Prvá výzva v programe Stredná Európa 21 – 27 bude vyhlásená v októbri 2021

Už v októbri očakávame vyhlásenie prvej výzvy nového programového obdobia Stredná Európa 21-27. Zameraná bude na verejné a súkromné organizácie, ktorých cieľom je cezhraničná spolupráca pri riešení spoločných výziev stredoeurópskych regiónov a miest. Konkrétne technické informácie a požiadavky...
30.06.2021

Koncom júna budú známe prvé informácie k novým výzvam pre programové obdobie 2021 -2027

Nové programové obdobie prinesie už čoskoro nové výzvy, ale aj novú platformu na vytváranie projektových partnerstiev, odosielanie a prehliadanie projektových nápadov.   Pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do výziev v rámci nového programového obdobia Programu Stredná Európa 2021 -2027 tak budú...
02.06.2021

Nová programová stratégia pre roky 2021 – 2027 predpokladá silnejšiu Strednú Európu

Program Interreg Stredná Európa zverejnil 5. mája 2021 takmer finálnu verziu programu Interreg (IP). Tento dokument vznikol na základe dôkladných analýz a zohľadňuje odporúčania od viac ako 1 000 relevantných partnerov. Predstavuje tiež strategický rámec pre všetky budúce výzvy. Potenciálnym žiad...
07.05.2021

Zapojte sa do súťaže o najlepší príbeh realizovaný v rámci programu Stredná Európa 2014 -2020

Long story cut short je názov súťaže o najlepší projektový príbeh financovaný z programu Stredná Európa 2014 -2020. Zapojiť sa môžu všetci prijímatelia programu Stredná Európa na území Slovenska zaslaním svojho príbehu na emailovú adresu  info@interreg-central.eu do 31.5.2021. Zo všetkých zas...
31.03.2021

Kampaň „InterregTalks“ prináša pozitívne príklady a podčiarkuje význam spolupráce na európskej úrovni

Jednotliví európski, národní a regionálni lídri hovoria prostredníctvom kampane „Intereg Talks“ o úspešných projektoch v jednotlivých členských krajinách. Dávajú tak príklad, ako prevziať a využiť úspešné fungujúce modely a zároveň podčiarkujú význam a potrebu spolupráce v rámci Európskej únie. ...
25.03.2021

Program Stredná Európa 2021-2027 plynulo nadviaže na končiace programové obdobie

Rok 2021 predstavuje začiatok nového cyklu financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  (ERDF) a znamená aj začiatok nového programového obdobia v rámci Programu Stredná Európa.   Vyhlásenie prvej výzvy  predpokladáme v priebehu druhej polovice tohto roka. Program Stredná Európa 2021-2...
25.03.2021

Oznámenie o novej funkcii Zoznam výdavkov

Radi by sme vás informovali o novej funkcii týkajúcej sa Zoznamu výdavkov (List of Expenditure ďalej len ako „LoE“), ktorý je súčasťou partnerovej správy (partners report). Táto nová funkcia uľahčuje vyplnenie LoE a umožňuje projektovým partnerom importovať údaje zo súboru programu Excel do LoE. ...
12.01.2021

Aktuálne informácie o obsadzovaní voľných pozícií na MA/JS v Dunajskom nadnárodnom programe

nový projektový manažér Stephen Halligan a finančný manažér Nashoan Al-Awli začali pracovať v MA/JS DTP od 15. októbra, respektíve 1. novembra; Mirjana Vidanovic prechádza od 15. decembra na pozíciu manažéra pre komunikáciu, čím sa uvoľnila pozícia manažéra externého financovania; Barbara ...
18.12.2020

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie tlačovín a tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou ministerstva“

Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1 - Položkový rozpočet (podrobná špecifikácia predmetu zákazky) Príloha č. 2 - Rámcová dohoda
10.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
18786