5. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región

  • 03.10.20165. Výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región
sa uskutoční v dňoch 3.-4. 11. 2016 v Bratislave. Viac informácií aj možnosť registrácie na http://www.danube-forum-bratislava.eu/