210 predložených žiadostí v druhej výzve na predkladanie návrhov

  • 03.10.2016

INTERREG CENTRAL EUROPE prijal 210 žiadostí v termíne do uzavretia druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktorá bola uzavretá dňa 24. júna. Oprávnenosť projektových návrhov bude ďalej kontrolovaná pred začatím hodnotením kvality. Očakáva sa, že nové projekty nadnárodnej spolupráce sa vyberú na jar 2017 a budú financované približne v rozsahu asi 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

"Sme potešení, že druhá výzva na predkladanie návrhov opäť vyvolala taký obrovský záujem vo všetkých deviatich programových krajinách," hovorí Christiane Breznik z Riadiaceho orgánu, ktorým je hlavné mesto Viedeň. "Tým sa deklarovalo, že regióny a mestá v strednej Európe aj naďalej vidia v cezhraničnej spolupráci cenný nástroj pre riešenie svojich spoločných problémov a potrieb."

Po posúdení budú môcť začať najlepšie medzinárodné projektové partnerstvá úzko spolupracovať, aby sa z ich miest a regiónov stali lepšie miesta pre život a prácu. Budú spoločne testovať a implementovať nové riešenia spoločných problémov - v oblasti inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, životného prostredia, kultúry a dopravy.

Súbežne s posudzovaním projektových návrhov v rámci druhej výzvy, program začne pripravovať tretiu výzvu na predkladanie návrhov. Orientačná časová os bude čoskoro zverejnená. Miera spolufinancovania zostane rovnaká až do výšky 85 % v závislosti na krajine pôvodu žiadateľa. To či budú podporené projektové zámery v rámci všetkých našich prioritných v oblastí a špecifických cieľoch bude nakoniec závisieť na konečných výsledkoch druhej výzvy.

Viac informácií nájdete na webovej stránke na www.interreg-central.eu/apply