1. výzva na predkladanie projektov

  • 30.09.2016

Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.

Výzva bola uzatvorená dňa 15.4.2015
 

Štatistické údaje predložených projektových žiadostí v rámci  1. kola 1. výzvy programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Central Europe 2014-2020 nájdete v tomto dokumente.


Program spolupráce si môžete stiahnuť tu: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/CE2014/CE_Cooperation_programme_with_annexes.zip

Ďalšie informácie nájdete tu: 
http://www.central2013.eu/about-central/wwwcentral2020eu/policy-background/


Dňa 9. marca 2015 sa v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil Regionálny informačný deň programu Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve
  
Dňa 12. marca 2015 sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnil v poradí už druhý informačný deň programu  Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2014-2020. Prezentácie z tohto informačného dňa si viete stiahnuť nižšie:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Národný informačný deň Interreg CENTRAL EUROPE Programme v priestoroch Úradu vlády SR. Osemdesiatim účastníkom z verejného aj súkromného sektora boli prezentované základné informácie o programe a informácie o prvej výzve na predkladanie projektov. Účastníci mohli položiť svoje otázky k jednotlivým prioritným osiam programu ako aj otázky všeobecného charakteru, na ktoré im odpovedali zástupcovia Národného kontaktného bodu z Úradu vlády SR a Spoločného sekretariátu programu z Viedne. Prezentácie z informačného dňa si môžete stiahnuť tu:
Prezentácia č. 1 – Všeobecné informácie
Prezentácia č. 2 – Informácie k 1. výzve